Zorg boerderij

Landbouw met zorg op 't Hulshof. De verschillende medewerkers, de gevarieerde veestapel, de veelzijdige werkplekken brengen levendigheid. Deze levendigheid prikkelt ons en de mensen die meewerken tot ontwikkeling. De zorg is een groot onderdeel op 't Hulshof. Zorg voor bedrijf, mens en dier. De mens draagt zorg voor het bedrijf, de landbouw brengt zorg voor de mens.

Onze visie op wonen en werken
Bovenal is er sprake van gelijkwaardigheid, cliënten heten bij ons dus medewerkers.
Wij gaan uit van de gezonde mens ontwikkeling en willen daarom een zo normaal mogelijk leven aanbieden. Dit betekent samen leven en samen werken, kleinschalig en overzichtelijk. Hierbij wordt dus een appèl op de medewerkers gedaan en wordt de mens serieus genomen. Niet de beperking of het probleem staan op de voorgrond maar juist de mogelijkheden.
Ingebed in het overzicht en de kleinschaligheid bieden we veel mogelijkheid tot variatie aan.

Samenleven met een individuele zorgvraag
Over je individuele vraag kun je het best leren door juist samen verantwoording te dragen voor het dagelijkse leven, zoals de huishouding/koken, omgang met vrije tijd, leren met elkaar rekening te houden. Ook intergratie is van belang zoals het meedoen aan activiteiten binnen het dorp, burenhulp, clubs.
Door onze kleinschalige setting en de continuïteit in begeleiding hopen wij een omgeving te bieden waarin de bewoner zichzelf kan zijn en in vrijheid zijn keuzes kan maken waarbinnen hij of zij zich kan ontplooien. De woonplekken worden aangeboden voor mensen met een verstandelijke beperking.

Samenwerken in een zinvolle dagbesteding
't Hulshof is een boerderij in vol bedrijf. Medewerkers kunnen bij ons veel praktische vaardigheden leren. Het betekent ook dat de medewerkers nuttig bezig zijn, dat de mensen een zichtbaar resultaat hebben van hun inspanning. En het is vaak verassend hoeveel werk we gezamenlijk kunnen verzetten! Dit alles vergroot het zelfvertrouwen. Dagbesteding heeft als doel het ontwikkelen van werkervaringen, zelfstandigheid en zelfvertrouwen vergroten.

De mensen die meewerken
De mensen die met ons meewerken op ‘t Hulshof hebben een heel verschillende achtergrond. Er zijn medewerkers met een verstandelijke beperking, voor hen wordt ook de woonplek geboden en er zijn medewerkers met een verslavingsachtergrond of een psychische problematiek. Zij komen voor dagbesteding op de boerderij en/of de tuin.

Wat voor werk is er bij ons?
De boerderij vraagt veel werk en biedt veel werk. Van dagelijks terugkerende werkzaamheden, zoals koeien melken en voeren, tot eenmalige klussen, zoals het neerzetten van een tunnelkas. En natuurlijk de regelmatig terugkerende werkzaamheden op het land; zaaien, wieden, oogsten. Ook het onderhoud aan de gebouwen en het verzorgen van een mooi erf behoren daarbij. Ideeën voor werkzaamheden genoeg.

Waar wonen wij?
In het achterhuis van de boerderij is de bovenverdieping verbouwd tot woongelegenheid voor drie mensen met een verstandelijke handicap. Freddy Zoetenhorst met zijn gezin wonen hierbij om een normaal en huiselijk bestaan te creëren. Het wonen is gericht op de ontwikkeling van de bewoner, op de individuele zorgvraag.